رواج بی بند و باری

اما او چگونه الگویی است ؟

شیطان پرست :

 

 

 

مروج فساد و بی بند و باری(البته از یک شیطان پرست چه انتظاری می توان داشت ؟!) :

 

چرا در تصاویر ، شلوار او پایین است ؟ آن هم این قدر ! آیا اتفاقی است ؟؟!!!

تاریخ تمام عکس هایی که راجع به شیطان پرست بودن این فرد دلالت دارند ، جدید است و به تازگی گرفته شده به جز تصاویر آخر و دو تا مانده به آخر که آن ها مال حد اکثر 2 سال پیش هستند .

 

سخن نویسنده : در آخر از تیم منذرین و وبلاگ جاستین بیبر عروسک صهیونیسم(ج-ب-ع-ص) تشکر به عمل می آورم که در نشان دادن چهره اصلی این فرد کمک بزرگی می کنند . ضمناً چند عدد از عکس ها (حدود 3یا4تا) منابعشان وبلاگ ج-ب-ع-ص است .

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید